ŠIBENIK

Šibenik

 • Lokacija: Jumbo pano je u Ražinama, na samom ulazu u Šibenik iz smjera juga uz državnu cestu D58. Jedini je na tome području, tj. nalazi se između panoa koji su međusobno udaljeni 7 km. Pano je dvostrani, a dimenzije su mu 5.05 x 2.40. U blizini su Solin Građe, Dalmare centra, Plodina, Lidla, Kauflanda, Mime, Prime i mnogih drugih prodajnih centar te interesantnih tvrtki i područja.

  Prema brojaču prometa hrvatskih cesta za 2014. godinu tom cestom:

  • ljeti je prošlo u prosjeku 14 712 vozila dnevno,
  • dok je prosječni godišnji broj vozila po danu 12612.

  Dimenzije: 505 x 240 cm

  NAPOMENE:

  • Uz najam plakata obvezna doplata 150 kn + pdv za uslugu plakatiranja
  • Iskazana cijena odnosi se na period od 14 dana i ne sadrži pdv
 • Lokacija: Jumbo pano je u Ražinama, na samom izlazu iz Šibenika u smjeru Splita uz državnu cestu D58. Jedini je na tome području, tj. nalazi se između panoa koji su međusobno udaljeni 7 km. Pano je dvostrani, a dimenzije su mu 5.05 x 2.40. U blizini su Solin Građe, Dalmare centra, Plodina, Lidla, Kauflanda, Mime, Prime i mnogih drugih prodajnih centar te interesantnih tvrtki i područja.

  Prema brojaču prometa hrvatskih cesta za 2014. godinu tom cestom:

  • ljeti je prošlo u prosjeku 14 712 vozila dnevno,
  • dok je prosječni godišnji broj vozila po danu 12612.

  Dimenzije: 505 x 240 cm

  NAPOMENE:

  • Uz najam plakata obvezna doplata 150 kn + pdv za uslugu plakatiranja
  • Iskazana cijena odnosi se na period od 14 dana i ne sadrži pdv
 • Lokacija: Jumbo panoi se nalaze uz Jadransku magistralu D8. Riječ je o dva dvostrana jumbo panoa postavljenih na garaži jedan uz drugoga. Svaki pano je dimenzija 4.3 m x 3 m. Ove reklamne površine mogu se pretvoriti u dvostrani pano dimenzija 8.6 m x 3 m. Panoi su u blizini Solin Građe, Dalmare centra, Plodina, Lidla, Kauflanda, Mime, Prime i mnogih drugih prodajnih centar te interesantnih tvrtki i područja.

  Kada je riječ o obimu prometa za 2014. onda su podatci slijedeći:

  • prosječan dnevni broj vozila ljeti iznosio je 22002,
  • prosječan broj vozila u ostatku godine bio je 14004.

  Dimenzije: 430 x 300 cm ili 860 x 300 cm

  NAPOMENE:

  • Uz najam plakata obvezna doplata 150 kn + pdv za uslugu plakatiranja
  • Iskazana cijena odnosi se na period od 14 dana i ne sadrži pdv
 • Lokacija: Jumbo panoi se nalaze uz Jadransku magistralu D8. Riječ je o dva dvostrana jumbo panoa postavljenih na garaži jedan uz drugoga. Svaki pano je dimenzija 4.3 m x 3 m. Ove reklamne površine mogu se pretvoriti u dvostrani pano dimenzija 8.6 m x 3 m. Panoi su u blizini Solin Građe, Dalmare centra, Plodina, Lidla, Kauflanda, Mime, Prime i mnogih drugih prodajnih centar te interesantnih tvrtki i područja.

  Kada je riječ o obimu prometa za 2014. onda su podatci slijedeći:

  • prosječan dnevni broj vozila ljeti iznosio je 22002,
  • prosječan broj vozila u ostatku godine bio je 14004.

  Dimenzije: 430 x 300 cm ili 860 x 300 cm

  NAPOMENE:

  • Uz najam plakata obvezna doplata 150 kn + pdv za uslugu plakatiranja
  • Iskazana cijena odnosi se na period od 14 dana i ne sadrži pdv